Circuit Chairman:

AMIT VYAS

Email:
oradfame@gmail.com

Address
Kalla’s Street, Bhajan Chowki,
Kabutron Ka Chowk Jodhpur- 342001, Rajasthan